25
jan-2020

Aanmelden Monument voor de Arbeider: beperkt aantal portretplaatsen beschikbaar

Aanmelden Monument voor de Arbeider: beperkt aantal portretplaatsen beschikbaar.
Op de cortenstalen wand rond de fabrieksschoorsteen de Fakkel is een ere-fotogalerij ingericht voor arbeiders van de ijzergieterijen en de metaalbedrijven in deze regio. In de afgelopen jaren zijn er inmiddels ruim 300 geëmailleerde arbeidersportretten geplaatst bij de Fakkel. Op deze wijze wil de stichting “Monument voor de Arbeiders” de arbeiders blijvend een gezicht geven. Jaarlijks op 17 mei, de oorspronkelijke oprichtingsdag van de toenmalige DRU-fabrieken in 1754, worden, in een bescheiden maar feestelijke plechtigheid, nieuw geplaatste arbeidersportretten onthuld.
Vanwege de overweldigende belangstelling in de afgelopen jaren raakt de beschikbare expositieruimte momenteel vrijwel volledig bezet. Het stichtingsbestuur bezint zich op mogelijkheden om ook in de komende jaren arbeidersportretten te kunnen bijplaatsen. Voor de eerstvolgende plaatsing op 17 mei 2020 aanstaande zijn nog een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich daarvoor aanmelden. Toewijzing van beschikbare plaatsen geschiedt op volgorde van aanmelding.
Aanmelden kan via de website https://www.monumentvoordearbeider.nl/aanmelden-arbeidersfoto-2020/ Hier kunt u een aanmeldingsformulier downloaden. Voor aanvullende inlichtingen of voor een papieren aanmeldingsformulier kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de secretaris: 0315-685319. Deelnemers hoeven vooraf nog geen foto op te sturen.

Portretfoto’s van goede kwaliteit kunnen na aanmelding worden aangeleverd op vrijdag 21 februari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 22 februari 2020 van 11.00 tot 13.00 uur in het Ketelhuis van de Oudheidkundige Vereniging (OVGG) op het DRU Industriepark. Er is daar een fotograaf aanwezig om ter plaatse een goede opname van uw eigen foto te maken zodat uw originele foto direct weer meegenomen kan worden. De bijdrage voor de 2020-serie bedraagt € 55,- per geëmailleerd portret (bxh:11×15 cm). De geëmailleerde portretten worden in sepia uitgevoerd.
Op de website vindt u nog aanvullende informatie. De aanmeldtermijn sluit uiterlijk vrijdag 15 februari 2020. De nieuwe portrettenserie zal op zondag 17 mei a.s. feestelijk worden onthuld. Alle (oud)deelnemers en sponsoren ontvangen daarvoor tijdig een persoonlijke uitnodiging.

0

 likes / 0 Comments

ARCHIEF

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec