11
okt-2023

Fotogalerij bij de Fakkel in ere hersteld

Het was triest en frustrerend dat we begin mei 2023 moesten melden dat er vernielingen waren aangericht aan 29 fotoschildjes op het Monument voor de Arbeider op het DRU Industriepark in Ulft. 21 Schildjes waren vernield en 8 schildjes zelfs verdwenen. Op beveiligingscamera’s waren de beelden te onduidelijk om (een) mogelijke dader(s) te achterhalen.

Ook op de jaarlijkse bijeenkomst op 17 mei jl., waarop de onthulling van nieuwe schildjes plaatsvond, werd door de vele aanwezigen vol onbegrip, afschuw en verontwaardiging gereageerd op de vernielingen. Het betrof immers foto’s van dierbaren; van vaders, moeders, kinderen, familieleden, vriend(in).

Inmiddels is het bestuur van de stichting erin geslaagd om de schade te herstellen. De betreffende fotoschildjes zijn opnieuw vervaardigd en inmiddels op de wanden aangebracht. Vrijdag 6 oktober jl. zijn de laatste werkzaamheden hiervoor verricht. We zijn content om weer volledig aan de doelstelling van onze stichting “een eerbetoon aan alle harde werkers” te kunnen voldoen en hopen in de toekomst gevrijwaard te blijven van zinloze vernielingen.

Het bestuur van Monument voor de Arbeider dankt de vrijwilligers die hebben meegeholpen tijdens de herstelwerkzaamheden.

0

 likes / 0 Comments

ARCHIEF

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec