28
nov-2018

Protocol privacy beleid

Informatie   /   Tags: ,

Protocol privacy beleid

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bepalingen:

  1. Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is het naar behoren laten functioneren van de stichting. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van donaties en voor communicatie tussen bestuur van de stichting enerzijds en deelnemers fotoproject, aandeelhouders, sponsoren en vrienden van de Fakkel anderzijds.
  2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
  3. De volgende persoonsgegevens kunnen bij de stichting worden opgenomen: – Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres van      bestuursleden van de stichting, aandeelhouders, sponsoren, deelnemers      fotoproject en vrienden van de Fakkel en van deze laatste ook het      bankrekeningnummer ten behoeve van incasso. –    In de emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in      BCC opgenomen. –    De door de deelnemers op de fotogalerij van het monument geplaatste foto’s      kunnen door de stichting worden gebruikt voor promotie van het monument,      presentaties door de stichting en plaatsing op de website van de stichting.
  4. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.
  5. De bij de stichting bekende persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.
  6. De personen, waarvan de stichting persoonsgegevens heeft geregistreerd, hebben recht om deze te ontvangen, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking.
  7. De persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men bestuurder, deelnemer, aandeelhouder, sponsor of vriend van de stichting is. Na overlijden of opzegging worden de gegevens uit de bestanden verwijderd.
  8. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.

Vastgesteld door het bestuur van stichting Stichting Monument voor de Arbeider te Ulft op woensdag  10 oktober 2018.

0

 likes / 0 Comments

ARCHIEF

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec